Transport materiałów

rodzaje środków transportów

Wynajem magazynów i powierzchni magazynowych

Magazyny do wynajęcia Kraków | Magazyny do wynajęcia Łódź | Magazyny do wynajęcia Szczecin


Podział statków

Podział ze względu na liczbę kadłubów dzieli nam statki kolejno na następujące typy: jednokadłubowe, dwukadłubowe, trójkadłubowe oraz czterokadłubowe. Z kolei ze względu na charakter pracy statku, statki dzielimy na: statki handlowe, statki zaopatrzenia, statki służb państwowych, statki służb portowych, okręty wojenne oraz statki sportowe. Rodzajem statku, który służy do przewozu towarów jest barka. Barka jest to statek, który posiada płaskie dno. Występuje w żegludze śródlądowej. Nie posiadają własnego napędu, więc SA poruszane za pomocą specjalnych pchaczy. Kolejnym rodzajem transportu jest statek powietrzny. Jest to urządzenie, które unosi się w powietrzu. Ze względu na sposób unoszenia się w powietrzu, statki powietrzne dzielimy na aerostaty oraz aerodyny. Aerostaty są to statki powietrzne lżejsze od powietrza, a aerodyny są to statki cięższe od powietrza. Do aerodynów zaliczamy następujące rodzaje statków powietrznych: ekranopłat, lotnia, motolotnia, paralotnia, motoparalotnia, mięśniolot, poduszkowiec, samolot, skrzydłowiec, szybowiec, motoszybowiec, wiroszybowiec, śmigłowiec, wiatrakowiec oraz hybrydowe statki powietrzne. Z kolei do grupy aerostatów należą: balon oraz sterowiec. W transporcie bliskim, czyli wewnętrznym również używane są różnego typu pojazdy. Jednym z nich jest wózek transportowy. Pojazd taki posiada ograniczony zasięg i służy do transportu ładunków. Na rynku istnieje wiele rodzajów wózków  transportowych, ale główny podział dzieli je na wózki jezdniowe oraz wózki szynowe.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podział statków