Transport materiałów

rodzaje środków transportów

Wynajem magazynów i powierzchni magazynowych

Magazyny do wynajęcia Kraków | Magazyny do wynajęcia Łódź | Magazyny do wynajęcia Szczecin


Infrastruktura liniowa w transporcie

Infrastruktura liniowa w transporcie drogowym ze względu na funkcję w sieci drogowej dzieli się na następujące: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, lokalne, miejskie oraz zakładowe. Infrastrukturę tą możemy również podzielić ze względu na stopień dostępności terenu. Wyróżniamy tutaj: autostrady, drogi ekspresowe oraz drogi ogólnodostępne. Infrastrukturę liniową można podzielić także ze względu na kwalifikację techniczną. Podział ten wyróżnia następujące infrastruktury: klasa pierwsza, czyli autostrady i drogi międzynarodowe, klasa druga, czyli magistrale przeznaczone tylko dla pojazdów samochodowych, klasa trzecia, czyli drogi jednojezdniowe ogólnokrajowe i międzynarodowe, gdzie odbywa się ruch mieszany, klasa czwarta, gdzie odbywa się ruch mieszany o znaczeniu regionalnym lub wewnątrz-regionalnym oraz klasa piąta, czyli drogi lokalne. Środki transportu w transporcie drogowym dzieli się na indywidualne środki transportu oraz na środki transportu zbiorowego. Wśród indywidualnych środków transportu wyróżniamy: rowery, motorowery, motocykle oraz samochody osobowe. Z kolei do grupy środków transportu zbiorowego zaliczamy: autobusy, autokary oraz trolejbusy. Wśród środków transportu przeznaczonych do przewozu ładunków wyróżniamy następujące: samochody dostawcze, samochody ciężarowe, ciągniki oraz pociągi drogowe. Jeśli chodzi o samochody dostarczające ładunki, to wyróżnia się trzy technologie przewozu ładunków: technologię uniwersalną, technologię specjalizowaną oraz technologię zunifikowaną. W zależności od technologii pojazdy posiadają różnice w budowie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Infrastruktura liniowa w transporcie