Transport materiałów

rodzaje środków transportów

Wynajem magazynów i powierzchni magazynowych

Magazyny do wynajęcia Kraków | Magazyny do wynajęcia Łódź | Magazyny do wynajęcia Szczecin


Drogi lądowe

Drogi lądowe, a w tym drogi samochodowe są odpowiednio sklasyfikowane według warunków technicznych. Wyróżnia się zatem: autostrady o symbolu A, drogi ekspresowe o symbolu S, drogi główne ruchu przyspieszonego o symbolu GP, drogi główne o symbolu G, drogi zbiorcze o symbolu Z, drogi lokalne o symbolu L oraz drogi dojazdowe o symbolu D. Innym rodzajem transportu jest transport lotniczy. Transport ten charakteryzuje się przemieszczaniem drogą powietrzną zarówno osób, jak i towarów. Jest to najnowocześniejsza postać transportu. Tego typu transport oparty jest na skomplikowanych środkach lokomocji, jakimi są samoloty, na nawigacji oraz obsługi naziemnej. Poza tym tego typu transport jest szybki i najbezpieczniejszy. Kolejnym typem transportu jest transport wodny. Żegluga stanowi jedną z form transportu zarówno osób, jak i ładunków. Transport taki może się odbywać zarówno wodami śródlądowymi, jak i morskimi. Do przewozu towarów używa się następujących typów statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców oraz chemikaliowców. Żeglugę można podzielić na wiele sposobów. W zależności od terenu działalności żeglugę dzielimy kolejno na: żeglugę morską, żeglugę przybrzeżną oraz żeglugę śródlądową. Żegluga morska zachodzi między morskimi portami. Tutaj działają specjalnie wyspecjalizowane statki, takie jak: statki pasażerskie, statki typu RORO do przewozu samochodów ciężarowych oraz wagonów kolejowych z towarem, kontenerowce, gazowce, tankowce, drobnicowce do przewozu towarów liczonych w sztukach oraz masowce do przewozu towarów sypkich.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Drogi lądowe